مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

رویدادهای 96-95

جشن تکلیف
1396/02/06 13:01:08
بازارچه خیریه2
1395/12/22 09:37:38
بازارچه خیریه1
1395/12/22 09:32:22
جشن یلدا (پسران)
1395/10/01 13:40:18
مانور زلزله
1395/09/16 12:35:33
روز دانش آموز
1395/08/13 10:02:32
انتخابات انجمن
1395/08/01 15:56:06
محرم در مدرسه
1395/07/25 13:46:53
هفته دفاع مقدس
1395/07/17 13:05:12
جشن قرآن
1395/07/17 13:04:10