مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

رویدادهای 95-94

جشن تکلیف
1395/02/04 13:13:44
جشن ولایت
1395/02/04 13:11:49
بازارچه خیریه
1395/01/15 11:40:42
نمایشگاه کتاب
1394/11/24 12:07:39
جشن برجام
1394/10/29 13:34:34
میلاد پیامبر94
1394/10/12 14:11:53
بلدا در ملل
1394/10/12 14:10:03
ورزش صبحگاه
1394/09/07 10:08:53
محرم در مدرسه
1394/08/06 08:50:52
روز جهانی کودک
1394/07/25 11:27:54
جشن غدیر
1394/07/25 11:06:46
جشن عاطفه ها
1394/07/22 10:39:13
دختران آفتاب
1394/07/22 10:02:30
دفاع مقدس
1394/07/22 09:55:14