مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مهارت های والدین

* null
نام*
نام خانوادگی*
میران تحصیلات*
شماره تماس ثابت*
شماره تماس همراه*
پست الکترونیک
وبلاگ
اینستاگرام
اگر در مهارت خاصی تبحر دارید ، توع مهارت اعم از (فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، علمی و آموزشی) را بیان نموده و تجربیاتی را که در این زمینه کسب نموده اید به طور مختصر توضیح دهید
چنانچه دوره ی خاصی جهت کسب مهارت خود گذرانده اید ، اسکن مدرک آن را در قالب یک فایل تصویری ارسال فرمایید.