اطلاعیه زمان پاسخ گویی به اولیاء

به استحضار اولیای گرامی می رساند

در بازه ی زمانی روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 11 صبح به دلیل برگزاری جلسه هفتگی کلیه ی کادر اجرایی مجموعه و همچنین هر روز از ساعت 13 الی 14:30 که زمان صرف نهار دانش آموزان و پرسنل مدرسه می باشد ، به هیچ عنوان پاسخگوی اولیای محترم نخواهیم بود .

با سپاس از همکاری شما