رویدادهای 95-94

جشن بزرگداشت مقام معلم
1395/02/18 ساعت 11:21:53
جشن تکلیف
1395/02/04 ساعت 13:13:44
جشن ولایت
1395/02/04 ساعت 13:11:49
جشن نوروزی - پسران
1395/01/15 ساعت 11:44:49
جشن نوروزی - دختران
1395/01/15 ساعت 11:43:04
بازارچه خیریه
1395/01/15 ساعت 11:40:42
نقاشی همگانی - پسران
1394/12/04 ساعت 14:02:02
نقاشی همگانی - دختران
1394/12/04 ساعت 14:00:06
مراسم بزرگداشت دهه فجر
1394/11/24 ساعت 12:13:39
نمایشگاه کتاب
1394/11/24 ساعت 12:07:39
دومین المپیاد ورزشی
1394/11/17 ساعت 11:40:09
جشن برجام
1394/10/29 ساعت 13:34:34
میلاد پیامبر94
1394/10/12 ساعت 14:11:53
بلدا در ملل
1394/10/12 ساعت 14:10:03
ورزش صبحگاه
1394/09/07 ساعت 10:08:53
صبحانه سالم در مدرسه
1394/08/30 ساعت 08:09:47
هفته فرهنگ ترافیک
1394/08/14 ساعت 11:28:52
محرم در مدرسه
1394/08/06 ساعت 08:50:52
روز جهانی کودک
1394/07/25 ساعت 11:27:54
جشن غدیر
1394/07/25 ساعت 11:06:46
جشن عاطفه ها
1394/07/22 ساعت 10:39:13
دختران آفتاب
1394/07/22 ساعت 10:02:30
دفاع مقدس
1394/07/22 ساعت 09:55:14
جشن آغاز سال تحصیلی
1394/07/04 ساعت 13:30:33