مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تمرین در منزل

دانش آموزان عزیز با توجه به عکس های زیر و مطالب موجود در فایل های ضمیمه تمرین ها را در منزل اجرا کنید

انعطاف پذیری پشت ران و کمر

انعطاف کمربند شانه

تقویت عضلات گردن

تمرین پله

دراز نشستها تقویت عضلات شکمی

شنا ـ تقویت کمربند شانه ایی

انعطاف پذیری نزدیک کننده پا و کشاله ران