مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

همایش های مجموعه آموزشی ملل (97-96)

تاریخ عنوان جلسه مجموعه واحد پایه سخنران/مدرس
1396/06/27 دوره ی ارزشیابی توصیفی آموزگاران بخش فارسی دبستان دختران و پسران -

سرکار خانم ترکان

  مدرس کشوری  دوره ی توصیفی

1396/08/01 کارگاه آموزشی مهندسی ارتباط با کودکان و نقش والدین در موفقیت همه جانبه ی فرزندان اولیا پیش دبستان بک و دو

دکتر مسعود

انصاری مهر

1396/10/03

تیپ شناسی شخصیت

مهارت های زندگی

تربیت آسیب زا

اولیا

پیش دبستان

دبستان

یک و دو

اول و دوم

دکتر کامران کیانی

1396/10/16

لزوم رعایت بهداشت

دهان و دندان

در سنین پیش دبستان

اولیا

پیش دبستان

یک و دو

دکتر مدیسا اردستانی

1396/11/09

تحلیل رفتار متقابل

(TA)

اولیا

پیش دبستان

دبستان

یک و دو

اول تا ششم

دکتر کامران کیانی

1397/02/17

همایش تاثیر والدین در آینده تحصیلی فرزندان  با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان ، خانه ی ریاضیات و مجموعه ی آموزشی ملل

اولیا

آزاد

آزاد

دکتر کامران کیانی