مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

دریافت برنامه نقاشی ویژه ی پایه ی اول

برای دریافت فایل برنامه ی نقاشی مربوط به درس کامپیوتر پایه ی اول از فایل ضمیمه استفاده نمایید

برنامه های مورد نیاز

    برای استفاده از سایت و سامانه می توانید برنامه های زیر را دانلود نمایید:

 

                     
FireFox Adobe Reader Flash Palyer

 

رمز فایل

www.p30download.com