مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

بخش نامه مربوط به خانه ریاضیات

اولیای محترم پایه های چهارم ، پنجم و ششم به استحضار می رساند در ادامه بخش نامه مربوط به خانه ی ریاضیات حضورتان ارائه گردیده است در صورت تمایل جنابعالی به شرکت فرزندتان در این برنامه فایل های ضمیمه را دانلود و طبق محتوای آن ها اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

به :مدارس ابتدایی دوره دوم (پایه های چهارم ، پنجم و ششم)
موضوع : روز حل مسئله

مدیر محترم
سلام علیکم
      پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، به پیوست نامه شماره 250/323441/1700-16/10/95 اداره کل متبوع و اطلاعیه خانه ریاضیات پیرامون برنامه گروهی روز حل مسئله جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

فایل های ضمیمه :