اطلاعات تماس

آدرس مدرسه دبستان دخترانه و دبستان پسرانه :

 خیابان هزارجریب - انتهای خیابان کارگر - هنگ دانش اموزی و دانشجویی

تلفن :

 36701643-45- 031

مدیریت واحد دخترانه (سرکار خانم شهرام نیا)    :                   داخلی 1

مدیریت واحد پسرانه (جناب آقای احمدی)          :                   داخلی 2

معاونت پرورشی (سرکار خانم فانی)                 :                   داخلی 3

واحد اداری و امور ثبت نام (سرکار خانم گوهری)  :                   داخلی 4

واحد حسابداری (سرکار خانم کشاورز)              :                   داخلی 5

واحد بهداشت (سرکار خانم قهرمانی)               :                   داخلی 6

 

آدرس پیش دبستانی :

 خیابان شیخ صدوق جنوبی - خیابان آزادی - روبروی پارک شهید حسینی (پارک مرداویج) - پلاک 67

تلفن :

 36687165- 031  (مدیریت  :  سرکار خانم جعفری)

 

 لینک ایمیل مجموعه :

 http://mail.melale.ir

 

 لینک تلگرام مجموعه :

Melale Educational Complex