مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نتایج هفته تربیت بدنی

کسب مقام قهرمان قهرمانان ژیمناستیک ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان

کسب مقام سوم در مسابقات رشته بسکتبال دختران ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان

تیم بسکتبال پسران

ساعت ورزش پسران

ساعت ورزش دختران