مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

ضدعفونی کردن مجموعه آموزشی ملل

آموزش درخصوص کرونا ویروس

آموزش روش صحیح شستن دستها

جشنواره غذای سالم

انجام طرح وارنیش فلوراید

معاینات پدیکلوز

جشنواره هوای پاک

معاینات دندانپزشکی