مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

میدان نقش جهان کلاس سوم و ششم پسران

میدان نقش جهان , کلاس ششم دختران

خانه ی نجوم , کلاس چهارم

هنرستان هنرهای زیبا , کلاس دوم پسران

آشنایی با مشاغل , کلاس های اول

هنرستان هنرهای زیبا , کلاس دوم دختران

کلیسا وانک ,کلاس چهارم