مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لیست کمیته های انجمن اولیا و مربیان مجموعه آموزشی ملل در سال 97-96

کارگروه آموزشی

سرکار خانم افروزی میلانی
 سرکار خانم دیباج
سرکار خانم جعفری
 سرکار خانم شیروانی
جناب آقای ملک زاده

 

کارگروه ورزشی  - بهداشتی - پزشکی

سرکار خانم ذرخش
سرکار خانم جعفری
سرکار خانم سرلک
 جناب آقای دیباجی
جناب آقای صفائی پور
جناب آقای کاظمی

کارگروه مالی ، عمرانی ، رفاهی

جناب آقای جعفریان
جناب آقای راعی
جناب آقای صفائی پور
جناب آقای کاظمی
 جناب آقای ملک زاده
 جناب آقای نگهبان

مشاهده لیست تمام مطالب...