مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لیست کمیته های انجمن اولیا و مربیان مجموعه آموزشی ملل در سال 94-93

کارگروه آموزشی

سرکار خانم امجدی  سرکار خانم کیان ارثی1
سرکار خانم براتی سرکار خانم طبیبی
 سرکار خانم خواجه گیری1 جناب آقای شریفی
 سرکار خانم شایان منش1  

کارگروه پرورشی ، فوق برنامه ، بهداشت

 سرکار خانم حاج هاشمی1  جناب آقای دیباجی1
 سرکار خانم حسینی جناب آقای عابدی
 سرکار خانم سراستاد جناب آقای غیاثوند

کارگروه مالی ، عمرانی ، رفاهی

 سرکار خانم کیان ارثی1 جناب آقای صناعت
 سرکار خانم خواجه گیری جناب آقای ضیایی
جناب آقای ابریشم کار جناب آقای کثیرزاده
جناب آقای شریف زاده
 جناب آقای ملک زاده1
جناب آقای شریفی  جناب آقای مهربانی1
1جناب آقای شیخ الاسلام1 جناب آقای نگهبانی
جناب آقای صفائی پور  
مشاهده لیست تمام مطالب...