مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نتایج هفته تربیت بدنی

کسب مقام قهرمان قهرمانان ژیمناستیک ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان

کسب مقام سوم در مسابقات رشته بسکتبال دختران ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان

شورای دانش آموزی

جشنواره غذا

جشن ۱۰۰

جشنواره غذای سالم

جشنواره هوای پاک