مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه کلاس های codage

توجه:

با توجه به گروه بندی زیر تاریخ کلاس خود را جستجو نمایید

گروه A:

(مهرشاد محبوبی - آرتین تاج الدین - محمدصدرا صدیقی - دامون باقری - سید صدرا میرخلف - دانیال عکاف زاده - بارمان بهلولی - ارسطو کردجمشیدی - دانیال قاسمی - امیرسام جوکار)

گروه B:

(رادمان خدادادی - سیاوش بنده - محمدحسین نقش نقشینه - سورنا کاظمی - آراد طبائیان - پارسا قربانی - پارسا پوراسماعیلی - عرفان روغنی - امیرسامان علیجانیان - آبتین رستم شیرازی - سامان قاسمی - رهام توسلی)

گروه C:

(رایان یگانه - عرفان طباطبایی - امیرحسین صفا - اشکان قطاع - آریا کیانی - دانیال زادافشار - مهراد فدایی)

گروه D:

(آگرین میرآفتاب - ارنواز دیباجی - آوا نوروزی - ملینا رئوف - باران جوادیان - محیا پیری)

 زمان برگزاری کلاس های codage

به تفکیک گروه ها

گروه A
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
97/11/15
17:30 - 16
آموزشگاه
97/11/29
17:30 - 16 آموزشگاه
97/12/06
17:30 - 16 آموزشگاه
97/12/13 17:30 - 16 آموزشگاه
97/12/20 17:30 - 16 آموزشگاه
98/01/19 17:30 - 16 آموزشگاه
98/01/26 17:30 - 16 آموزشگاه
98/02/02 17:30 - 16 آموزشگاه
98/02/09 17:30 - 16 آموزشگاه
98/02/16 17:30 - 16 آموزشگاه

گروه B
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
97/11/11
14 - 12:30
مدرسه
97/11/18
13 - 11:30 آموزشگاه
97/11/25
14 - 12:30
مدرسه
97/12/02 13 - 11:30 آموزشگاه
97/12/09 13 - 11:30 آموزشگاه
98/12/16 14 - 12:30
مدرسه
98/12/23 13 - 11:30 آموزشگاه

گروه C
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
97/11/11
14 - 12:30
مدرسه
97/11/18
11:30 - 10 آموزشگاه
97/11/25
14 - 12:30
مدرسه
97/12/02 11:30 - 10 آموزشگاه
97/12/09 11:30 - 10 آموزشگاه
98/12/16 14 - 12:30
مدرسه
98/12/23 13 - 11:30 آموزشگاه

گروه D
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
97/11/11
14 - 12:30
آموزشگاه
97/11/25
14 - 12:30
آموزشگاه
97/12/02 14 - 12:30
آموزشگاه
97/12/09 14 - 12:30
آموزشگاه
98/12/16 14 - 12:30
آموزشگاه
98/12/23 14 - 12:30
آموزشگاه
98/01/22 14 - 12:30
آموزشگاه
98/01/29 14 - 12:30
آموزشگاه
98/02/05 14 - 12:30
آموزشگاه