مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

رویدادهای 98-97

نمایشگاه نقاشی
1398/02/22 09:56:16
جشن نوروز
1397/12/26 11:09:55
جشن نوروز
1397/12/26 11:09:13
جشن نوروز
1397/12/26 11:05:48
روز درختکاری
1397/12/15 15:47:18
روز دانش آموز
1397/08/23 15:28:39
تغذیه سالم
1397/08/09 08:16:34
روز جهانی کودک
1397/08/09 07:59:36
روز آتش نشانی
1397/08/09 07:56:08
بازگشایی مدرسه
1397/08/09 07:55:05