مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه روز جهانی زمین پاک

کارگاه های مهارت های زندگی 6

کارگاه های مهارت های زندگی 5

کارگاه های مهارت های زندگی 4

همایش دوچرخه سواری در جاده سلامت به مناسبت روز جهانی هوای پاک

کارگاه های مهارت های زندگی 3

کارگاه های مهارت های زندگی 2

کارگاه های مهارت های زندگی 1

کوه گشت به مناسبت روز جهانی کوهستان

کارگاه های مهارت های ارتباطی

جلسه ای با حضور خانم دکتر سعیده گوهری در ارتباط با مشکلات سایبری